Genie Solitaire

Ukonite sve karte iz igre grupisanjem svih 13 karata, po opadajućem redosledu, od kralja do asa. Možete pomerati jednu kartu ili više njih, pod uslovom da je ispoštovan pravilan redosled - od veće ka manjoj, gledano od vrha (manja karta ide na veću), a boja i znak nisu bitni. Ukoliko nemate slobodnih karata za premeštanje i kombinovanje, kliknite na špil u gornjem levom uglu da podelite nove karte.
Reklama / Advertisement
Pritisnite Ctrl+D na tastaturi da dodate u Bookmarks/Favorites.

Flash sadržaj se trenutno ne prikazuje.
Molimo Vas da u podešavanjima aktivirate prikazivanje kako biste mogli igrati.

Reklama / Advertisement
Etarget Reklama / Etarget Advertisement